Mw. mr. E.A. Saleh door de Rijksministerraad voorgedragen om als president Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba mr. E.J. van der Poel per 1 januari 2017 op te volgen.

02-12-2016 11:37