Naam advocaat zaak vuurwerkramp moet openbaar worden gemaakt. Namen van 38 ambtenaren die voorkomen in het inmiddels openbaar gemaakte kritische politie vuurwerkramp- Biz-rapport van 25 augustus 2004 mogen worden weggelakt, aldus de Raad van State.

21-06-2017 10:50

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed vandaag uitspraak t.a.v. het annomiseren van namen van ambtenaren en anderen die voorkwamen in het het kritische Biz-rapport van Politie Gelderland-Midden van 25 augustus 2004. Het rapport was op last van de meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel na 11 jaar procederen op 3 mei 2016 openbaar gemaakt. https://rudibakker.nl/pdf/WOB/03_05_2016/uitspraak.pdf In hoger beroep vroeg de Korpschef Nationale Politie bij monde van de Landsadvocaat om de namen van ambtenaren en anderen die voorkwamen in het rapport blijvend te mogen weglakken. Het Biz-Rapport 25 augustus 2004 is hier te lezen:https://rudibakker.nl/pdf/WOB/11_07_2016/rapport_biz_vuurwerkramp.pdf  De bijlagen zijn te lezen https://rudibakker.nl/pdf/WOB/11_07_2016/rapport_biz_vuurwerkramp_bijlagen.pdf  

De deskundigenrapporten onderbouwing maatschappelijk belang van transparantie is te lezen op https://rudibakker.nl/pdf/WOB/07_01_2016/deskundigenrapporten.pdf

Het overzicht vindt u op : https://rudibakker.nl/media

Het integrale overzicht vindt u hier nevenstaand https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2  Zie ook twitterbericht van dhr Bakker https://twitter.com/rudibakker   Zie ook reactie van dhr. Bakker  https://twitter.com/i/web/status/877519649587572737

Dhr. Baakman van Rechtspraktijk BAWA, raadsman van de heren Bakker en Paalman, was niet bereid tot geven van een reactie in dit stadium.  

 

Opm.: EMLS-Annotator

Ook hier wreekt zich het toetsingsverbod ex art 120 Grondwet zich. Toetsing door een Nederlandse rechter van de Nederlandse Wet op de Raad van State is wegens het toetsingsverbod niet mogelijk. Het huidige artikel 120 van de NederlandseGrondwet bepaalt dat de Nederlandse rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Nederlandse Grondwet. De Raad van State behoort niet tot de rechterlijke macht. Nederland kent momenteel dus geen constitutionele toetsing door de rechter. Nederland heeft als enigste EU-lidstaatlang geen Constititutioneel Hof. Zie o.a. :  https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet&type=2

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 juni 2017