NEDERLAND - 11 Dekens moeten 18.000 advocaten en hun kantoren in de gaten houden en gelijktijdig is de Deken zelf ook advocaat en vaak ook curator.

02-09-2021 09:39

Wat vindt het buitenland over het toezicht op de advocatuur in een land dat zelfs geen eigen Constitutioneel Hof heeft ?