NEDERLAND - Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G

01-10-2019 11:03

Een 20-tal gemeenten heeft kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Dit blijkt uit de reacties op de internetconsultatie Telecomcode die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de zomerperiode heeft gehouden en die op 9 september jl. werd afgesloten. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt voorwaarden te creëren waaronder 5G soepel kan worden uitgerold. De vraag is echter of bij invoering van de wetswijzigingen gemeenten nog kunnen voldoen aan hun publieke taak.

 

Bron : letstalkabouttech.NL

https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 1 oktober 2019