NEDERLAND - De aansprakelijkheid van advocaten jegens derden en cliënten

18-12-2020 08:16

De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren de nodige arresten gewezen over de aansprakelijkheid van advocaten. Die gingen vrijwel steeds over de aansprakelijkheid van de advocaat jegens zijn (voormalig) cliënt, en dan regelmatig in het geval sprake was van advisering aan die cliënt. Begin dit jaar wees de Hoge Raad echter een arrest over de aansprakelijkheid van een advocaat jegens derden, in het bijzonder de schuldeisers van zijn cliënten. Het arrest van de Hoge Raad vormt daarmee een aanvulling op reeds bestaande jurisprudentie. Daarnaast is in deze zaak ook de aansprakelijkheid van de advocaat jegens zijn cliënten aan de orde in verband met het uitvoeren van specifieke werkzaamheden, waarbij de advocaat niet was gevraagd in brede zin te adviseren, al laat de Hoge Raad zich daarover niet inhoudelijk uit.