NEDERLAND - De koe uit de wei (Natura-2000) conflicteert met de maatschappelijke vraag in Nederland om meer weidegang. Wat doet de NL-provincie Overijssel nu ?

04-08-2021 10:03

Heeft Nederland zich zelf in de voet geschoten .......... en waarom heeft Nederland geen Constitutioneel Hof en de overige EU-lidstaatlanden wel ?