NEDERLAND - Dient Nederland opkoop van landbouwgronden door speculanten en "cowboys" niet te verbieden via een Wvg-bepaling of anderszinse beschermingsmaatregel ?

08-07-2022 14:43