NEDERLAND - Dossier 5G // Rechtbank te Arnhem verklaart beroep van inwoonster uit Haarlo (Gemeente Berkelland) tegen plaatsing 5G-antenne gegrond. Zij dient als belanghebbende te worden aangemerkt. aangemerkt

19-12-2020 17:03

Omgevingsvergunning voor een antennemast. Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s. De rechtbank merkt eiseres daarom aan als belanghebbende. Het beroep is gegrond. 

ECLI:NL:RBGEL:2020:6699

 

Opm.: EMLS

De zaak zal opnieuw moeten worden behandeld ten gemeentehuize Borculo  (Gelderse Achterhoek) gemeente Berkelland waar Haarlo onder valt.