NEDERLAND - Gemeenten dreigen te stoppen met uitvoeren taken

21-06-2021 15:24

Als er in het najaar nog geen duidelijkheid vanuit het kabinet is over voldoende budget en bevoegdheden voor gemeenten, gaat de deur naar ‘Den Haag’ dicht. Overleggen met het kabinet worden gestopt. Vanaf het voorjaar 2022 gaan gemeenten nieuwe taken, zoals de Omgevingswet en de Wet inburgering, niet uitvoeren. Ze gaan knijpen in de zorg voor ouderen en jongeren.

Te ver

Een motie van die strekking is door 98 procent van de gemeenten aangenomen. Dat gebeurde woensdag tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het VNG-bestuur had positief geadviseerd over de motie, die door Raden in Verzet was ingediend.

 

Bron : BinnenlandsBestuur.NL

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-dreigen-te-stoppen-met-uitvoeren-taken.17346509.lynkx?tid=TIDP795448X6EFCACF33CBE44FAB9AF8F01BA162BD7YI5&utm_campaign=BB_NB_Wekelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur