NEDERLAND - Herverdeling gemeentefonds mogelijk fataal.

10-01-2020 10:11

Alleen door fors te bezuinigingen en de belastingen te verhogen, hebben de meeste gemeenten hun meerjarenbegroting sluitend gekregen. De herverdeling van het gemeentefonds kan velen van hen alsnog de nekslag geven, zo vrezen de provinciale toezichthouders.

 

Veel gemeenten hebben het – al jaren op rij – financieel zeer moeilijk omdat ze structureel te weinig geld krijgen van het rijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Daarnaast ondervinden ze ook nog eens de nadelige gevolgen van de zogeheten opschalingskorting.

 

Serieuze twijfels

Op negen na slaagden alle gemeenten er toch in provinciale goedkeuring te krijgen voor hun ingediende meerjarenbegrotingen. Maar in diverse provincies zijn serieuze twijfels over de hardheid ervan. In Gelderland, zo zegt een ambtelijk toezichthouder daar, ‘zitten veel gemeenten akelig dicht bij de rand’. Aan de inkomstenkant van de balans grijpen de Gelderse gemeenten en masse naar het middel van belastingverhogingen om hun begrotingen sluitend te krijgen. En dat gebeurt niet te zuinig: gemiddeld gaan de lokale lasten met zo’n 6 procent omhoog. Vooral de stijging van de afvalstoffenheffing valt op. Maar ook de ozb-stijging van gemiddeld 5 procent vult de gemeentekas extra. Nooit eerder zag de toezichthouder zo’n stijging.

 

Sociaal domein

Daarnaast zien de toezichthouders dat overal fors het mes is gezet in de uitgaven – vooral in die van het sociaal domein. Of die allemaal worden gehaald, is echter zeer de vraag. Het is erg lastig te monitoren, zo klinkt het in Gelderland. ‘Langzaam krijgen de gemeenten wel beter in beeld waar in het sociaal domein de gaten zitten en krijgen ze er steeds meer grip op, maar het blijft wringen.’

 

Grote verschuivingen

Veel zorgen maken de toezichthouders zich over de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds. Die is voor dit jaar voorzien. ‘Onderling kunnen er tussen gemeenten grote verschuivingen ontstaan in de inkomsten. Als het slecht valt, vooral bij die gemeenten die nu al tegen het randje aan zitten, dan kan het te veel zijn’, aldus de ambtelijk toezichthouder in Gelderland. Richting de meicirculaire moet dat duidelijk worden.

 

Bron : BinnenlandsBestuur.NL

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/herverdeling-gemeentefonds-mogelijk-fataal.11986336.lynkx?tid=TIDP274936X14D6F9E51142496C853758150556430FYI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=710_10-01-2020

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 10 januari 2020