NEDERLAND - Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Uiterlijk begin volgend jaar moet de wet van kracht zijn die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen.

20-06-2022 16:18

Het Nederlandse kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Uiterlijk begin volgend jaar moet de wet van kracht zijn die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen.