NEDERLAND - Het kabinet wil de rechtsbescherming tegen milieubesluiten in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus brengen

13-05-2022 10:11

WeCo waarschuwt voor nodeloze milieuprocedures

Het kabinet wil de rechtsbescherming tegen milieubesluiten in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus brengen: meer beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden en meer rechterlijk toezicht op de kwaliteit van inspraak. Dat staat in een wetsvoorstel dat de minister voor Rechtsbescherming voor advies heeft aangeboden.

 

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR is kritisch en heeft inmiddels advies uitgebracht aan de minister. Er bestaat nog teveel onduidelijkheid over de reikwijdte van wetsvoorstel, waardoor nodeloze procedurele discussies over de beslissing op vergunningaanvragen kunnen ontstaan.

 

Bron : NVVR.ORG

https://nvvr.org/nieuws/2022/weco-waarschuwt-voor-nodeloze-milieuprocedures