NEDERLAND - Hoge Raad: Box 3-heffing nog steeds discriminerend, ondanks Herstelwet.

06-06-2024 11:50

De Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, neemt de verdragsinbreuk niet weg die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd? De Hoge Raad oordeelt van niet. De voor de Nederlandse inkomstenbelastingheffing in box 3 toepasselijke wetgeving schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. In een aantal uitspraken van vandaag geeft de Hoge Raad nadere regels voor de berekening van dat werkelijke rendement en voor het rechtsherstel dat moet worden geboden in gevallen waarin het verdragsrecht is geschonden.

 

Bron : HogeRaad.NL

 

Zie de uitspraken van 6 juni 2024 op :

 

22/04676 - ECLI:NL:HR:2024:704

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:704

 

23/00653 - ECLI:NL:HR:2024:705

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:705

 

23/00654 - ECLI:NL:HR:2024:771

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:771

 

23/00771 - ECLI:NL:HR:2024:756

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:756

 

23/00989 - ECLI:NL:HR:2024:813

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:813

 

 

==========

Opm.: EMLS

Miljardentegenvaller voor het nieuw te vormen kabinet doch het recht behoort zijn loop te hebben !