NEDERLAND - Is een controlerende- en gelijktijdig uitvoerende macht binnen de Trias Politica niet in strijd met de Grondwet?

13-08-2021 11:02

Drie Tweede Kamerleden zijn deze week geïnstalleerd in het Nederlandse kabinet doch zij zijn tegelijkertijd Tweede Kamerlid.  Als men geen Constitutioneel heeft kan je ook niet worden teruggefloten. Tja ..........