NEDERLAND - Is Nederlandse jurisprudentie te laat indienen zienswijze m.b.t. ontwerp-concept bestemmingsplan strijdig met het EU-Recht?

14-09-2020 08:34

Dreigt er naast de "PAS" voor Nederland er wederom een afstraffing vanuit Luxemburg?

Binnenkort meer op deze site.

[ ... ]