NEDERLAND - Is toepassing van artikel 6:13 Awb ook strijdig met het Europees Verdrag van Aarhus (artikel 9, lid 2) in 5G en Q-koorts Awb-bezwaren ?

29-01-2021 11:58

Ook t.a.v. Nederlandse omgevingsvergunningen-bouwen en milieu t.b.v. realisering van megageitenhouderijen en oprichting van 5G zendinstallaties betreft  het naast gebiedsinformatie ook milieu- en gezondsheidsinformatie weshalve ook hier aan de eerbiedigende werking van het ook door Nederland geratificeerde Aarhus-Verdrag niet door Nederland kan worden gegaan voorbijgegaan.

Wordt vervolgd ................