NEDERLAND - Minder welvaart, meer welzijn. Niet alleen de boeren moeten de omslag maken maar alle sectoren van de economie incluis de banken..

23-06-2022 08:31

De verdelingspijn eerlijk open en transparant verdelen en Europees regelen.