NEDERLAND - Nauwe samenwerking niet in belang van advocaten en accountants

15-02-2021 09:06

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelt dat een te nauwe samenwerking tussen advocaten en accountants kan resulteren in conflicten "tussen de onderscheidenlijke beroepsnormen van deze beroepsgroepen met mogelijke tuchtrechtelijke consequenties".

 

Hoekstra reageert op vragen van Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) aan de ministers van Financiën en voor Rechtsbescherming over de wenselijkheid van vermenging van accountancy en advocatuur. Het FD berichtte begin januari over mogelijke plannen van accountantskantoren om zich ook toe te gaan leggen op het leveren van juridische diensten. In diverse media werd vervolgens gespeculeerd over de terugkeer van de ‘advocountant’.

 

Bij het opzetten van een advocatenpraktijk door een accountantskantoor moet rekening worden gehouden met de rollen van advocaten, die het belang van de cliënt dienen, en die van accountants die gericht zijn op het publiek belang, aldus Hoekstra. De huidige wetgeving bevat in zijn optiek al waarborgen om “onwenselijke vormen” van samenwerking tegen te gaan. “Dit dwingt de accountantskantoren om de wenselijkheid goed in overweging te nemen en er zorg voor te dragen dat de het publiek belang en fundamentele beginselen van de beroepsuitoefening niet in het geding komen.”

 

Distantie

Gelet op de al bestaande scheiding van controle en advies ziet de minister “beperkte risico’s” voor de oob-controlepraktijk. “Wat betreft de niet-controlepraktijk zullen de eigen verplichtingen waaraan accountants en advocaten gebonden zijn nopen tot een zekere distantie. Een te nauwe samenwerking kan resulteren in een conflict tussen de onderscheidenlijke beroepsnormen van deze beroepsgroepen met mogelijke tuchtrechtelijke consequenties.”

 

Volgens Hoekstra is nauwe samenwerking ook niet in het belang van beide beroepen. “Een accountant heeft eigen verplichtingen en kan zich naar verwachting niet beroepen op het verschoningsrecht van advocaten als hij zelf op grond van een wettelijk voorschrift bijvoorbeeld een meldplicht of plicht tot informatieverstrekking heeft. Daarom is het nodig om zorgvuldigheid te betrachten en te bezien welke neveneffecten verdere samenwerking met zich kan brengen.”

 

Bron : Accountant.NL 

https://www.accountant.nl/nieuws/202/2/hoekstra-nauwe-samenwerking-niet-in-belang-van-advocaten-en-accountants/?utm_campaign=Acc.nl+x+mnd+2019&utm_source=+Accountant.nl&utm_medium=email