Nederland ondersteunt de door Zweden aanhangig gemaakte rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Gedaagde is de Europese Commissie (Dagelijks Bestuur van de EU) vanwege het uitblijven van criteria voor hormoon verstorende stoffen (EDCs)

20-11-2015 16:04

De rechtszitting vond 17 november 2015 plaats in het Eutopese Hof van Justitie te Luxemburg. Ook de Gezinsbond en Inter-Environnement Wallonie (IEW) vragen onmiddellijke maatregelen om de blootstelling aan EDC's te verminderen.

 

EU-lidstaat Zweden spande de zaak aanomdat de EC de wettelijke deadline voor het opstellen van criteria voor het identificeren van EDCs voorbij heeft laten gaan. De deadline was december 2013. De Europese Raad zijnde  het hoogste orgaan binnen de EU, ondersteunt de rechtszaak..

 

Het is de hoogste tijd dat de EC maatregelen neemt tegen EDCs. EDCs. Deze beschadigen het zeer gevoelige hormonale systeem van het lichaam. Uit onderzoek blijkt dat er een link is tussen borst- en prostaatkanker, overgewicht en diabetes. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen sterke effecten hebben en vormen een risico voor ongeboren kinderen en zuigelingen. Blootstelling van mensen aan deze stoffen kost de Europese Unie € 157 miljard per jaar, aldus berekend door wetenschappers.

 

Momenteel voert de Europese Unie een impact assessment uit waar wordt gekeken naar de ecologische, economische en sociale gevolgen van verschillende beleidsopties. Naar verwachting zal dit een verdere vertraging veroorzaken, waardoor maatregelen tegen EDCs nog tot 2017 op zich laten wachten, mogelijk zelfs nog langer.

 

In de tussentijd behoren zwangere vrouwen, zoals in Denemarken al het geval is, voorgelicht te worden. Aldus de Belgische Gezindbond. Ook de federale overheid kan maatregelen nemen door EDC's te verbieden in bepaalde producten. Er wordt op aangedrongen dat de chemische industrie EDC's zo snel mogelijk uitfaseert en mogelijke alternatieven toepast, aldus een bericht van politics.be  

 

Naast Nederland wordt de rechtszaak mede ondersteunt door het Europese Parlement alsmede Frankrijk en Denemarken.

 

Bron : politics.be 

 

 

EMLS

 

Utrecht/Haaksbergen 20 november 2015