NEDERLAND - Samenwerking J en V, Politie en TNO. Koppeling bestaande technologie aan nieuwe innovaties.

07-09-2021 09:01

Uitdagingen op het terrein van veiligheid worden steeds groter, en de impact van technologie daarop ook. Hiervoor is meer en beter onderzoek nodig. Om de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, cybersecurity en crisisbeheersing te verbeteren, is door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  en de politie besloten intensiever te gaan samenwerken met TNO. Door deze samenwerking kunnen bestaande technologieën en nieuwe innovaties beter aan elkaar worden gekoppeld. De kennis die TNO ontwikkelt, gaat zo veel directer bijdragen aan een veiliger Nederland. Lees verder bij de bron. 

 

Bron : Rijks Overheid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/02/samenwerking-jenv-politie-en-tno-koppelt-bestaande-technologie-aan-nieuwe-innovaties