Nederland ! Schrap artikel 120 van uw Grondwet en laat toe dat uw rechters uw wetten mogen toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

02-06-2016 17:10

Als de Nederlandse rechter wetten aan de Grondwet mag toetsen, wordt de Grondwet een levend document. Ook kunnen de rechten van burgers dan beter worden beschermd, aldus de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. in aanloop naar het Tweede Kamer symposium. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Laat-rechter-wetten-toetsen-aan-de-Grondwet.aspx                                                                                               

EMLS verkondigde dit standpunt al veel langer !

Zie daartoe :  https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet+&type=2                                                                                

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 juni 2016