Nederland // stop het rechter-plaatsvervangerschap systeem dat advocaten tevens rechter-plaatsvervanger kan doen laten zijn.

04-06-2019 13:59

De Nederlandse mengvorm waarbij een advocaat tevens rechter-plaatsvervanger en/of raadsheer-plaatsvervanger is tast zowel de onafhankelijkheid van de advocatuur als wel de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan.