Nederland - Stop de functie-onverenigbare vermenging van het rechter-plaatsvervangerschap systeem dat advocaten tevens rechter-plaatsvervanger kan doen laten zijn.

29-08-2019 08:34

De Nederlandse mengvorm waarbij een advocaat tevens rechter-plaatsvervanger en/of raadsheer-plaatsvervanger is tast zowel de onafhankelijkheid van de advocatuur als wel de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan.

 

[ ... ]