NEDERLAND - Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat rechters en officieren willen gaan staken

17-03-2023 09:02

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de koppeling van persover het bericht dat rechters en officieren voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis willen gaan staken. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

 

Bron : RijksOverheid.NL

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/03/16/uitstelbericht-kamervragen-over-het-bericht-dat-rechters-en-officieren-voor-het-eerst-in-de-nederlandse-geschiedenis-willen-gaan-staken