NEDERLAND - Wet Openbaarheid van Bestuur en Archiefwet . Afhandeling verzoeken duurt soms 18 maanden. Ongeveer 75 procent van alle zaken worden niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld,

16-08-2021 08:06

Overheidsbestuurders klagen dat veel wobverzoeken niet uitvoerbaar zijn, maar dat  is onzin. Normaal geldt in Nederland een termijn van vier weken voor Wob-verzoeken en dat kan verlengd worden tot acht weken. Dat is een van de langste termijnen in Europa. Een Wob-verzoek van de NOS is zeventien maanden geleden ingediend, dat is zeven keer de wettelijke Wob/Awb termijn die ervoor staat.

 

De WOB bestaat al sinds 1980. Overheidsorganisaties hadden zo ingericht moeten zijn dat ze verzoeken adequaat kunnen afhandelen, maar nog altijd wordt  meer dan 70 procent procent van de verzoeken niet binnen de termijn afgehandeld. Er zijn ministeries die iets nieuws hebben bedacht: ze geven met  enige regelmaat enige informatie vrij, misschien zit daar iets tussen wat een belangstellende zoekt blijkbaar in de hoop dat de verzoeker niet verder zal zoeken.

 

In Nederland is er een onwil om mensen in te zetten voor Wob-verzoeken. Ambtenaren voor dit soort zaken worden al twaalf jaar structureel wegbezuinigd en mede daardoor krijgt de Nederlandse samenleving informatie te laat en te gebrekkig, terwijl transparantie van bestuur een recht is en een teken van een gezonde democratie. 

 

De traagmalendheid van transparantie heeft o.a. zaken als de toeslagenaffaire en de doofpot rondom de Enschedese vuurwerkramp tot gevolg.