NEDERLAND - Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) dit najaar naar Tweede Kamer

08-07-2019 12:12

Voor een integrale aanpak van witwassen is van essentieel belang dat de bij die aanpak betrokken partijen daarvoor relevante gegevens delen en gezamenlijk verder verwerken, bijvoorbeeld voor het blootleggen van patronen die op witwassen kunnen duiden, of het uitvoeren van risico-taxaties met betrekking tot individuele personen die zich mogelijk aan witwassen schuldig maken. Om de mogelijkheden hiertoe te verbeteren heeft het kabinet een wetsvoorstel voorbereid dat een betere grondslag voor de gezamenlijke gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden biedt: het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/wetsvoorstel-gegevensverwerking-door-samenwerkingsverbanden-wgs-dit-najaar-naar-tweede-kamer

 

 

==========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 juli 2019