NEDERLAND - ‘Zet de rechter niet buitenspel door markt- of efficiencydenken’

13-01-2022 15:35

De tijd die een zorgvuldige rechterlijke procedure kost, mag geen reden zijn om de rechter buitenspel te zetten. Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. Naves waarschuwt voor het marginaliseren van de rol van de rechter. Bijvoorbeeld door delen van zijn werk uit te besteden aan de markt of door een juridische procedure, met al zijn zorgvuldigheid en waarborgen op het gebied van rechtsbescherming, af te snijden.

 

Bron : Rechtspraak.NL

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Zet-rechter-niet-buitenspel-door-markt-of-efficiencydenken.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief