NEDERLAND - De ingangsdatum nieuwe omgevingswet is nu gezet op 1 juli 2022

09-09-2021 08:17

Onteigeningsakte wordt vervolgd.....