NEDERLAND - Tuchtrechtelijke regeling voor verzekeraars ?

10-09-2021 08:08

Het voornemen is dat In de Wft zal worden opgenomen dat verzekeraars met zetel in Nederland onderworpen moeten zijn aan een tuchtrechtelijke regeling die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Het beoogde stelsel is vergelijkbaar met het tuchtrecht dat op basis van de Wft geldt voor banken.

Echter anders dan bij banken zal de tuchtrechtelijke regeling van verzekeraars niet gericht zijn op individuele medewerkers, maar op de onderneming. Nog onduidelijk is of ook verzekerden zich rechtstreeks tot de Tuchtraad zullen kunnen richten (op dit moment kan dit alleen via een verzoek aan de voorzitter van het Kifid), maar dit lijkt wel in de rede te liggen. Door Kamerlid Van Nispen zijn hierover vragen gesteld, die naar verwachting door de demissionair Minister Hoekstra van Financiën beantwoord zullen worden