NEDERLAND - Beantwoording Tweede Kamervragen Inwerkingtreding Omgevingswet

13-09-2021 08:06

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben op 13 juli 2021 naar aanleiding van de brief Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl. vragen gesteld over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Lees verder bij de bron.

https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/589245.pdf