NEDERLAND - Omgevingswet heeft grote gevolgen voor bestemmingsplanschade

25-10-2021 08:21

De nieuwe omgevingswet is op veel vlakken ‘beleidsneutraal’, waarmee wordt bedoeld dat de geldende normen materieel gelijk blijven aan het huidig recht. Ten aanzien van planschade leidt de omgevingswet echter tot grote wijzigingen. Zo heeft de omgevingswet tot gevolg dat vanaf een ander moment planschade kan worden geclaimd. Bij indirecte schade zal bovendien worden gekeken naar de feitelijke situatie voorafgaand aan het peilmoment en er wordt een vast percentage voor het normaal maatschappelijk risico in de wet opgenomen. Deze wijzigingen kunnen grote (financiële) gevolgen hebben voor vastgoedontwikkelingen.

[ ... ]