NEDERLAND - De Rechtspraak stelt meldpunt in voor bedreigde advocaten en journalisten

13-01-2022 08:07

De Rechtspraak als organisatie bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal autonoom zijn: de gerechten (rechtbanken en gerechtshoven), de Raad voor de rechtspraak, het College van Beroep van het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en de landelijke diensten IVO Rechtspraak, LDCR en SSR.

 

Voornoemde organisatie stelt meldpunt in voor bedreigde advocaten en journalisten ....

 

[ ... ]