ENSCHEDE - Geheimen van de Vuurwerkramp worden langzaam ontrafeld .

26-08-2022 09:57

Nog steeds waren enige ontbrekende stukken die bij het gemeentelijk besluit horen niet aan hem verstrekt en daarom werd in rechte om een orde-instructie-maatregel jegens de Burgemeester respectievelijk diens ambtenaar-gemachtigde te treffen verzocht.

Eind januari 2015 heeft een oud tolteamrechercheur bezwaren en beroepsgronden naar voren gebracht waarom hij het niet is met de nieuwe beslissing van waarnemend  Burgemeester mr. de G. van Enschede

 

Nu de laatste jaren na talloze procedures door Rudi  Bakker en ook door journalist Bakker een vrijval heeft plaatsgevonden van geheim gehouden stukken werpt dat een geheel ander licht op de causale verbanden die ten grondslag hebben gelegen of zijn gelegd aan vorige uitspraken, vonnissen en arresten.

 

Destijds heeft rechter Breitbarth van de Rb-Almelo ter zitting  zijn verbazing uitgesproken waarom er na de vuurwerkramp niet is gerechercheerd op de belangen van de gemeente Enschede voor de ramp om de gronden van SE Fireworks te kunnen kopen i.v.m het prestigieuze  project Groot-Roombeek en de belangen die de grondeigenaar en eigenaar van het belendend perceell  en overige eigenaren hadden bij die uitkoop.

 

Het wachten is nu op de vrijval van documenten zijnde de 22 jaar geheim gehouden documenten in de 24 archiefdozen van het ministerie van Justitie. Ook die inhoud moet openbaar worden gemaakt na door Rudi Bakker uit Enschede aangespannen en gewonnen procedures op grond van waarheidsvindings- en algemeen openbaarheidsbelang. 

 

Wordt vervolgd ....