Dossier Vuurwerkramp Politieke doofpot // Waarom blijft ook de huidige gemeenteraad van Enschede zwijgen? Is GROOT ROOMBEEK gebouwd op een leugen?

29-09-2022 08:06

Kan de gemeenteraad van Enschede mogelijke nieuwe eindconclusies niet verdragen omdat dat voor hen te ontluisterend is? 

De thans zittende gemeenteraad is ook politiek verantwoordelijk voor de besluitvormingsprocessen en genomen raadsbesluiten en vaststellingen gedaan en genomen in het verleden zoals o.a. voor het Raadsbesluit  Enschede d.d. 2 juni 1997 nr. VII  D  1 en alle daarbij behorende stukken en derhalve ook voor de daaruit nadien ontstane gevolgen. Blijven de tnans zittende raadsleden daarom liever zwijgen en houden  zij om mogelijk ter bescherming van partij-poltieke belangende de deksel op de politieke doofpot ?  Politiek Den Haag blijft eveneens op hun handen zitten.