NEDERLAND - REGEERAKKOORD // Hardste bezuinigingsklap bij wijkverpleging in het regeerakkoord.

22-09-2022 08:28

Het kabinet bezuinigt volgend jaar drie keer meer in de zorg dan is opgeschreven in het regeerakkoord.

 

Zelfstandig als het kan, thuis als het kan, is volgens het rijk de nieuwe norm in de (ouderen)zorg. Toch vallen de hardste financiële klappen in de wijkverpleging.

 

Hardste klappen

Het kabinet bezuinigt volgend jaar drie keer meer in de zorg dan is opgeschreven in het regeerakkoord. In 2023 wordt er 890 miljoen ‘omgebogen’, becijferde het Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. Haar viel op dat de hardste klappen vallen in de wijkverpleging.

 

Langer thuis

Ellemeet nam het Integraal Zorg Akkoord nog eens onder de loep. Dat vooral de wijkverpleging het te verduren krijg is opmerkelijk, want de nieuwe norm in de (ouderen)zorg wordt: ‘zelfstandig als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.’ Het kabinet gaat ervan uit dat senioren langer thuis wonen en zoveel mogelijk digitale zorg krijgen. De redenering is dat ouderen langer vitaal blijven en dat hun behoeften zijn veranderd, aldus de memorie van toelichting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de troonrede werd wijkverpleging als eerstelijnszorg expliciet genoemd. Wijkverpleegkundigen leveren zorg thuis, zoals hulp bij aankleden, douchen, toiletgang of wondverzorging en zet indien nodig medicijnen klaar of dient die toe. In veel gemeenten maken ze ook deel uit van de sociale wijkteams.

 

Vraag neemt toe

‘Wijkverplegenden zijn cruciaal’, aldus het Kamerlid. ‘Zij zijn het die ouderen thuis verzorgen, en voorkomen dat ziekenhuizen en verpleeghuizen volstromen.’ De vraag naar thuiszorg neemt toe, nu steeds meer kwetsbare ouderen thuiswonen. Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering.

 

Verzekeraars

De Groenlinkser geeft aan dat in 2022 4,1 miljard euro beschikbaar was voor de wijkverpleging, een bedrag dat verhoogd zou worden tot krap 4,2 miljard. Bijna een miljard daarvan bleef volgens haar in de zak van ziektekostenverzekeraars. ‘Het kabinet moet verzekeraars dwingen om dit geld uit te geven aan de wijkverpleegkundigen’, zegt ze op Twitter. Volgens het Integraal Zorgakkoord is door het ministerie van Volksgezondheid in 2023 ruim 3,8 miljard euro gereserveerd voor wijkverpleging, een bedrag dat in de daaropvolgende jaren licht oploopt, tot het in 2024 weer gelijkstaat aan het bedrag van 2022.

 

Vuurrode cijfers

Wijkverplegingsorganisaties schrijven vaak vuurrode cijfers. Een van de oorzaken is het relatief hoge ziekteverzuim, waardoor (duurdere) externe krachten moeten worden ingehuurd. Zorgverzekeraars betalen echter zorgorganisaties een vast bedrag per geleverd uur gecontracteerde zorg.  

 

Bron : BinnenlandsBestuur.NL

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/wijkverpleging-krijgt-hardste-financiele-klappen?tid=TIDP2866800XF4292FBBCF9343F298435B66502A2947YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur