NEDERLAND - Intern onderzoek door advocaten - Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen

16-10-2020 12:52

Intern onderzoek door advocaten is geen novum meer. Sinds meer dan een decennium wordt deze van origine Amerikaanse onderzoekspraktijk ook in Nederland gevoerd, en met succes: steeds meer ondernemingen zien er het nut van in om zelf schoon schip te maken in geval van non-compliance of op zo'n manier compliance na te streven. Ook het Openbaar Ministerie ziet hier de voordelen van en wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek door advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd, zo kopte Het Financieele Dagblad (FD) in juni 2019. Logisch; natuurlijk maakt het Openbaar Ministerie gebruik van de haar aangereikte onderzoeksresultaten, als dat haar verder helpt en zij (voldoende geverifieerd en gecontroleerd) tevreden is met die resultaten. Onder andere naar aanleiding van dit bericht laaide toch wederom de discussie op of deze praktijk wel wenselijk zou zijn.

 

Goed beschouwd, uiteindelijk toegespitst op uiteenlopende aspecten die raken aan de kern van de advocatuur en kritische kanttekeningen daarbij: kan een advocaat die de belangen van zijn of haar cliënt in acht dient te nemen wel onafhankelijk onderzoek doen? Staat de partijdigheid van een advocaat waarheidsvinding in de weg? Is een advocaat deskundig genoeg om een dergelijk onderzoek uit te voeren? En zo zijn er ook nog andere punten van discussie die de revue passeren. In dit artikel bespreken de auteurs deze (recente) commotie en kritiekpunten in het licht van de kernwaarden en kwaliteiten van advocaten, en de waarborgen die zij bieden. De auteurs werpen tevens een blik op de toekomst: is nadere regulering nodig en wenselijk, of staan er al voldoende piketpalen? Om, tot slot, te pleiten voor een meer genuanceerde discussie op dit vlak, gericht op constructieve oplossing van reële problemen en complexiteiten op het gebied van (internationale) financieel-economische compliance.

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL