NEDERLAND - Per 1 juli 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden en in werking getreden

06-07-2020 08:17

Per 1 juli 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden en in werking getreden.