Besluit op Wob-verzoek inzake 'zelfonderzoek door advocaten' De minister van Justitie en Veiligheid heeft een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de wijze waarop

08-01-2021 08:12

PrikBord bericht .....................