NEDERLAND - Bracht de wijziging van de Handelsregisterwet in 2016 verandering ?

31-03-2021 08:11

Medio 2016 werd een wijziging van de Handelsregisterwet doorgevoerd met het doel om de administratieve lastendruk voor kleine ondernemers te verminderen. Sinds die tijd gelden voor het aanleveren van jaarstukken bij de KVK 4 bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Kleine en microbedrijven hoeven vrijwel niets te deponeren. Een onderneming valt daar onder als wordt voldaan aan twee van de drie eisen: minder dan vijftig werknemers, een netto-omzet onder de 12 miljoen euro en weinig bezit op de balans.

 

Brievenbus Multinationals profiteren

Brievenbusfirma’s met honderden miljoenen aan inkomsten profiteren van het regime voor kleine ondernemers, meldt een Nederlandse krant.  Een brievenbusmaatschappij heeft doorgaans namelijk geen werknemers en bij de berekening van de netto-omzet is doorslaggevend dat inkomsten uit dividend en rente voor financiële holdings niet meetellen. Terwijl dat nu net de geldstromen zijn die multinationals gebruiken om hun winst via Nederland te verplaatsen naar bijvoorbeeld een belastingparadijs.

 

In een uitgebreider achtergrondartikel schets de krant daar een voorbeeld van. Voorheen viel namelijk vast te stellen dat een tabaksfabrikant via een Nederlandse brievenbusmaatschappij tussen 2012 en 2015 jaarlijks ongeveer 2 miljard euro doorsluisde naar het fiscaal voordelige Zwitserland. Of de geldstromen daarna aanhielden is nu door de wijziging van de deponeringsplicht. niet meer te controleren. De tabaksfabrikant blijkt over een uitgebreid netwerk van Nederlandse en Zwitserse dochterbedrijven te beschikken.