Meldplicht datalek geldt ook voor de Deken en de Orde van Advocaten.

06-04-2021 08:18

Art. 33 AVG........