Hebben politici, ambtenaren, bestuurders maar ook rechters wel voldoende kennis over de wijze waarop de big-datawereld werkt ?

17-11-2016 14:16

Zie ook de rubriek digitaal procederen en de brief van 11 november 2016 van de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie gericht aan de Tweede Kamer.

De burger heeft recht op controle over zijn eigen persoonsgegevens, maar wat kan die burger hier in de praktijk mee als politici, bestuurders, ambtenaren, rechters en toezichthouders amper kennis hebben van de wijze waarop de (big-) datawereld werkt ?

 

================================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 november 2016