Nederlandse Eerste Kamer akkoord met wijziging Nederlandse Handelsregisterwet

27-06-2019 08:23

Dit voorstel ( afgedaan als hamerstuk) strekt tot versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en van de kwaliteit van het handelsregister. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 wordt de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) versterkt bij de bestrijding van malafide praktijken in het handelsverkeer en worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen aangescherpt.

 

Verder creëert dit voorstel een wettelijke basis voor de terugmelding van onjuistheden in niet-authentieke gegevens, de zogenoemde inputfinanciering door bestuursorganen bij het raadplegen van het handelsregister, de uitgifte van de Legal Entity Identifier door de KvK en de opname van het gegeven «indicatie van het aantal arbeidsverhoudingen» in het handelsregister. Eveneens wordt in de Handelsregisterwet 2007 het voorbehoud verankerd voor de KvK met betrekking tot het databankenrecht op grond van artikel 2 van de Databankenwet.

 

EersteKamer.NL

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34687_wijziging_handelsregisterwet

 

 

============================ 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 27 juni 2019