Nederlandse Eerste Kamer heeft met algemene stemmen oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) aangenomen.

13-12-2018 08:58

Het aangenomen  wetsvoorstel maakt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam mogelijk. Hiermee kan bij internationale handelsgeschillen, indien daar afspraken over zijn gemaakt, in de Engelse taal geprocedeerd worden.

 

Bron: Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34761_engelstalige_rechtspraak

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 13 december 2018