Nederlandse Eerste Kamer stemt in met verruiming van aftapmogelijkheden

12-07-2017 08:15

De vernieuwde aftapwet treedt op 1 januari 2018 in werking.. Dit ondanks de felle kritiek van privacy-organisaties en de Nederlandse Raad van State en de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak op het wetsvoorstel. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opm. EMLS:  Saillant detail is Nederland als enigste EU-lidstaaland geen Constitutioneel Hof heeft. 

Zie o.a. https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet+&type=2

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 juli 2017