Nederlandse Hoge Raad stelt onrechtmatig handelen voormalig rechter onherroepelijk vast.

28-11-2018 08:19

De Nederlandse Hoge Raad heeft vrijdag 23 november 2018 onherroepelijk vastgesteld dat een voormalig-Nederlandse rechter en de Nederlandse Staat (lees raad voor Rechtspraak)  onrechtmatig handelden tegen de Nederlandse advocaat Hugo Smit. De betreffende voormalige rechter en de Nederlandse Staat zijn aansprakelijk voor de door advocaat Smit geleden schade. Naar verluidt claimt Smit 5 miljoen euro schadevergoeding. 

 

Zie: https://emls.webnode.nl/news/up-date-arrest-hoge-raad-23-11-2018-onrechtmatig-handelen-door-voormalig-rechter-en-raad-voor-de-rechtspraak-jegens-advocaat-staat-definitief-vast/

Zie: https://emls.webnode.nl/news/onrechtmatig-handelen-door-voormalig-rechter-en-raad-voor-de-rechtspraak-jegens-advocaat-staat-definitief-vast/ 

 

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 28 november 2018