Nederlandse Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de landbouw in Nederland tot kringlooplandbouw omvormen.

17-09-2018 12:38

Dit staat te lezen in haar visie “Landbouw, Natuur en Voedsel -Waardevol en Verbonden” die zij naar de Nederlandse Tweede Kamer heeft gestuurd.