Nederlandse Minister van Rechtsbescherming roept digitalisering rechtspraak een halt toe !

13-04-2018 17:24

Zie de door de minister vandaag geschreven Tweede Kamerbrief op de webstite van Rijksoverheid.NL. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2018/04/13/tk-onderzoek-en-vervolg-programma