Nederlandse Openbaar Ministerie dient haar sepotbeslissingen te registeren.

04-08-2016 13:55

Indien het O.M.  besluit tot seponeren om tot strafvervolging over te gaan dan moet het Openbaar Ministerie dat ook registreren. De verantwoordelijkheid daarvoor kan niet overdragen aan de politie aldus de Nationale Ombudsman medio juli 2016 n.a.v. een zaak uit 2002. Niet voldoen aan registratie levert schending van het vereiste van een goede organisatie maar kan ook de gedupeerde(n) schaden in diens procesbelang omdat een sepotbeslissing van belang kan zijn bij een eis tegen de de Nederlandse Staat waarbij schadevergoeding wordt gevorderd. De registratievereiste geldt t.o.v. van zowel de aangever alswel de verdachte. 

 

Binnenkort volgt een nadere aanvulling vanuit EMLS op grond van het feit dat de Nederlandse Staat de toepasselijke Europese Richtlijn na een door de Europese Commissie gestelde deadline (nog steeds) niet heeft opgenomen in de Nederlandse wetgeving. 

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 4 augustus 2016