Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) vraagt aandacht voor rechtsbijstand bij formatie.

08-04-2021 13:07

De NOvA en verschillende specialisatieverenigingen roepen informateur Herman Tjeenk Willink op om tijdens de gesprekken met de potentiële coalitiepartners nadrukkelijk aandacht te besteden aan de gefinancierde rechtsbijstand.