Nederlandse regeringspartij : Maak controle op algoritmen uitvoerbaar

04-06-2019 09:02

Een Nederlandse regeringspartij wil dat bedrijven en overheden jaarlijks rapporteren of hun algoritmen eerlijk en betrouwbaar zijn. In een recente nota aan het Nederlandse kabinet vraagt de partij om het toezicht te regelen en daar accountants bij in te schakelen. Een belangrijke stap in het paal en perk stellen aan de risico’s van een algoritmiserende samenleving. Maar zonder toetsingskader geen toezicht.

 

Tja .... [ ... ]